TO BE CONTINUED ...

ABY OTWORZYC STRONE W NOWYM OKNIE NALEZY:
1. Kliknac SPM
2. Przytrzymac CTRL i kliknac LPM

KASA